Lidmaatschap

Het aanmelden als lid van onze vereniging gaat via de volgende stappen:

Telefonisch ( 06-44480814) of per mail kan men zich aanmelden bij Jolande Fokkens.

 • Hierna wordt het inschrijfformulier en automatisch incassoformulier toegestuurd.
 • Deze dient u in te vullen en weer terug te mailen. 
 • Indien u van een andere vereniging afkomstig bent, wordt gecontroleerd of u daar alle verplichtingen voldaan heeft. 
 • In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt het nieuwe lid kenbaar gemaakt.
 • In overleg met de instructie wordt beslist of er plaats is in een les.
 • U wordt na dit overleg teruggebeld of gemaild, of u als lid  kan worden aangenomen.

 

Voorwaarden lidmaatschap:

 • Men dient alle financiële verplichtingen ten opzichte van een andere club te hebben voldaan.
 • Men dient de financiële verplichtingen aan “ de Stroomruiters” tijdig te voldoen.
 • De contributie dient per maandelijks automatisch incasso of per rekening (rekening wordt per kwartaal gestuurd) te voldoen.
 • De wijziging van lessend rijdend lid naar niet lessend rijdend lid of andersom kan per maand, graag schriftelijk indienen per mail bij de secretaris.

 

Het afmelden als lid van onze vereniging gaat als volgt:

 • Schriftelijk afmelden bij Jolande Fokkens, Zuideres 7, 9418 TA Wijster of viasecretariaat@stroomruiters.nl.
 • Afmelden per kwartaal, buiten deze periode om zal een zeer geldige reden aan het bestuur moeten worden voorgelegd die in een vergadering besproken zal worden.
 • Pas als alle financiële verplichtingen voldaan zijn, is men vrij om lid te worden van een andere club.

 

Vanaf 1 november 2018 is het ook mogelijk om bij de Stroomruiters te mennen. Hiervoor kunt u rijdend (mennend) lessend lid worden of rijdend (mennend) niet lessend lid worden.

 

Zowel lessende als niet-lessende leden mogen gebruik maken van alle faciliteiten die de accommodatie van de Stroomruiters biedt. Dit geldt niet voor donateurs!

Contributie (in euro's/ prijzen onder voorbehoud): m.i.v. 19-11-2018
Paardenleden

Entreegeld nieuwe leden                       € 2,25 = eenmalig

Lessende leden                                     € 27,80 = per maand

Niet-lessend leden                               € 22,80 = per maand

 

Ponyleden (t/m 18 jaar):

Entreegeld                                         € 2,25 = eenmalig

Lessende leden                                    € 25,50 = per maand

Niet – lessend lid                                 € 20,50 = per maand

 

Donateur                                               € 5,70 = per maand

 

Omdat wij als vereniging lid zijn van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) zijn alle rijdende leden verplicht contributie te betalen aan de KNHS en de Regio Drenthe (v.h. Drentse Bond).