Bestuur

Portefeuille verdeling bestuur:

 

Voorzitter: Dhr. Bert Vos (vacature per eind 2018)
Algemene zaken
Kring/regio/KNHS

 

Secretaris: Mevr. Jolande Fokkens

Ledenadministratie

Algemene informatie

Correspondentie

 

Penningmeester: Dhr. Gerard Limburg (vacature voor de functie penningmeester)

Gedeeltelijke boekhouding

Werkgroep kantine

Inkopen kantine

Beheer bezetting accommodatie

Reclameborden

 

Vice-voorzitter: Mevr. Arina Pomp

Algemene zaken

BHV + Veiligheids coördinatie

Inroostering schrijfsters springen bij concoursen van de Indoor Commissie

Werkgroep kantine

Kantinebezetting

Keukenploeg

 

Lid bestuur: Mevr. Lisette Blom

Afgevaardigde in de Indoor Commissie

Medebeheerder website

 

Lid bestuur: Dhr. Gert wonder

Onderhoud accommodatie

Afgevaardigde in de Indoor Commissie

 

Lid bestuur: Dhr. Ralf de Vreede

Afgevaardigde in het RTC

 

Lid bestuur: Dhr. Henk Lomulder

Werkgroep kantine