Bestuur

Portefeuille verdeling bestuur:

 

Voorzitter:  Onbemand --> Vacature. Interesse? Neem contact op met 1 van de bestuursleden.

 

Secretaris: Mevr. Jolande Fokkens

Ledenadministratie

Algemene informatie

Correspondentie

 

Penningmeester: Dhr. Gerard Limburg (vacature voor de functie penningmeester)

Gedeeltelijke boekhouding

Werkgroep kantine

Inkopen kantine

Beheer bezetting accommodatie

Reclameborden

 

Vice-voorzitter: Mevr. Arina Pomp

Algemene zaken

BHV + Veiligheids coördinatie

Inroostering schrijfsters springen bij concoursen van de Indoor Commissie

Werkgroep kantine

Kantinebezetting

Keukenploeg

 

Lid bestuur: Mevr. Lisette Blom

Afgevaardigde in de Indoor Commissie

Medebeheerder website

 

Lid bestuur: Dhr. Gert wonder

Onderhoud accommodatie

Afgevaardigde in de Indoor Commissie

 

Lid bestuur: Mevr. Marjan Trip

Contactpersoon voor de RTC - Bestuur

 

Lid bestuur: Dhr. Henk Lomulder

Werkgroep kantine en vrijwilligers

Bestuur

  • Voorzitter: Deze functie is op dit moment onbemand. 
  • Vice voorzitter: Arina Pomp → telefoon: 0593-850334
  • Secretaris: Jolande Fokkens → telefoon: 0644480814 → secretariaat@stroomruiters.nl
  • Penningmeester: Gerard Limburg → telefoon: 0593-523757
  • Lid bestuur: Dhr. 
  • Gert Wonder: 06-50230030
  • Marjan Trip: 06-21931177
  • Henk Lomulder 06-29560916
  • Lisette Blom 06-15645463

Wedstrijdsecretariaat: Mevr. Reina Limburg → telefoon: 0593-523757 → glimburg@zonnet.nl

Beheer website: Mevr. Annet Wonder → a.wonder@home.nl →telefoon: 0593-525798