Contactgegevens

Adresgegevens manege de Stroomruiters te Beilen

Bezoekadres: Hoefslag 20, 9412 BH Beilen
Postadres: Asserstraat 9, 9411 LH Beilen
Route: Alleen bereikbaar via industrieterrein de Hanekampen
Kantine: Alleen tijdens les en evenementen bereikbaar op: 0593-524822

 

Bestuur

  • Voorzitter: Deze functie is op dit moment onbemand. 
  • Vice voorzitter: Arina Pomp → telefoon: 0593-850334
  • Secretaris: Jolande Fokkens → telefoon: 0644480814 → secretariaat@stroomruiters.nl
  • Penningmeester: Gerard Limburg → telefoon: 0593-523757
  • Lid bestuur: Dhr. 
  • Gert Wonder: 06-50230030
  • Marjan Trip: 06-21931177
  • Henk Lomulder 06-29560916
  • Lisette Blom 06-15645463

Wedstrijdsecretariaat: Mevr. Reina Limburg → telefoon: 0593-523757 → glimburg@zonnet.nl

Beheer website: Mevr. Annet Wonder → a.wonder@home.nl →telefoon: 0593-525798